english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Sumarni pregled projekta

GLOBE (Good Practice Guidelines and Legislation Reform On Interdisciplinary Postgraduate Studies in Design and Built Environment Engineering) je jasno definisan kao komplementarna mera u okviru TEMPUS projekta, koja ima za cilj da pomogne institucijama iz Srbije i Crne Gore da nastave sa daljim reformama u svom sistemu visokog obrazovanja. Konkretni ciljevi ovog projekta su pažljivo formulisani i oni su konkretni, merljivi i realistični u odnosu na relativno kratko trajanje ovog projekta od 47 nedelja. GLOBE ima za cilj:

Jaka strana projekta GLOBE nije samo u podršci, nego i u direktnom uključenju Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Veruje se da je usvojena strategija prenosa informacija, zasnovana na websajtu vezanom za projekat i objavljivanju dvojezične knjige, značajan korak da one stignu do svih stručnjaka zainteresovanih za ovu temu, od akademskih radnika i državnih službenika do stručnjaka u industriji i odgovarajućih profesionalnih tela. Osim toga, dvojezična knjiga sa smernicama će biti poslata svim akademskim i većim institucijama koje se bave inžinjeringom u oblasti zgradarstva i urbanog okruženja u regionu. Čvrsto verujemo da će rezultati projekta GLOBE opravdati uložena finansijska sredstva za njegovu realizaciju.