english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Garancija kvaliteta

Kontrola kvaliteta dostavljenih materijala je jedan od prioriteta GLOBE projekta. Razvijen je detaljan protokol provere kvaliteta, koji ima za zadatak da obezbedi kvalitetnu isporuku svih materiala vezanih za projektni zadatak. Detaljan tekst ovog protokola možete pogledati u odeljku "Obezbeđenje kvaliteta".