english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

GLOBE partneri: opštine

B-01 [NOVI BEOGRAD]

naziv opštine

OPŠTINA NOVI BEOGRAD

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD, BULEVAR MIHAILA PUPINA 167, 11070 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113106780

+381113106747

+381113115872

+381113115090

NOVI BEOGRAD - kontakt osoba

ime i prezime

Darko Mišić

funkcija

član opštinskog veća

adresa

Darko Mišić, Pariske komune 1/43, 11070 Novi Beograd, Serbia

telefon/fax

+38111693531

+381113106790

+381113106791

mob. telefon

+381648808502

NOVI BEOGRAD - predsednik opštine

ime i prezime

Željko Ožegović

adresa

Municipality of Novi Beograd, 167 Bulevar Mihajla Pupina, 11070 Novi Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113106780

+381113115858

B-02 [VRAČAR]

naziv opštine

OPŠTINA VRAČAR

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA VRAČAR, Njegoševa br.77, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113081480

+381113081445

e-mail adrese

 

OPŠTINA VRAČAR - kontakt osoba

ime i prezime

Branimir Kuzmanović

funkcija

predsednik SO Vračar

adresa

 

telefon/fax

+381113081432

mob. telefon

 

B-03 [ZVEZDARA]

naziv opštine

OPŠTINA ZVEZDARA

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA ZVEZDARA, Bulevar Kralja Aleksandra 77, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381112423230

+381112423230

e-mail adrese

 

OPŠTINA ZVEZDARA - kontakt osoba

ime i prezime

Milan Popović

funkcija

predsednik SO Zvezdara

adresa

 

telefon/fax

+381112423230

+381113405642

mob. telefon

 

OPŠTINA VRAČAR - kontakt osoba

ime i prezime

Milica Popović

funkcija

sekretarica predsednika opštine

adresa

 

telefon/fax

+38162250281

mob. telefon

 

B-04 [SAVSKI VENAC]

naziv opštine

OPŠTINA SAVSKI VENAC

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA SAVSKI VENAC, Kneza Miloša 99, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113615382

+381113615388

+381113615394

e-mail adrese

 

SAVSKI VENAC - kontakt osoba

ime i prezime

Miloš Kovačević

funkcija

savetnik predsednika opštine

adresa

Kneza Miloša 99, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113615382

+381113615388

+381113615394

mob. telefon

+381648616062, +381641124016

B-05 [ČUKARICA]

naziv opštine

OPŠTINA ČUKARICA

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA ČUKARICA, Šumadiski trg 2, 11030 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113052120

+381113052472

e-mail adrese

 

ČUKARICA - kontakt osoba

ime i prezime

Milan Simeunović

funkcija

član opštinskog veća

adresa

Šumadiski trg 2, 11030 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113052120

+381113052471

mob. telefon

+38163699902

B-06 [PALILULA]

naziv opštine

OPŠTINA PALILULA

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA PALILULA, Takovska 12, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113236510

+381113236510

e-mail adrese

 

PALILULA - kontakt osoba

ime i prezime

Vladimir Jezdović

funkcija

član opštinskog veća

adresa

Takovska 12, 11000 Beograd, Serbia

telefon/fax

+381113242100

+381113236460

+381113236510

+381113243118 [sekretarica]

mob. telefon

 

B-07 [OBRENOVAC]

naziv opštine

OPŠTINA OBRENOVAC

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA OBRENOVAC, Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac, Serbia

telefon/fax

+381118726402

+381118721996

e-mail adrese

 

OBRENOVAC - kontakt osoba

ime i prezime

Nada Mitrašinović

funkcija

sekretar skupštine

adresa

Vuka Karadžića 76, 11500 Obrenovac, Serbia

telefon/fax

+381118726418

mob. telefon

 

OBRENOVAC - kontakt osoba

ime i prezime

Milorad Mijailović

funkcija

social policy

email adrese

 

adresa

Vuka Karadžića 74, 11500 Obrenovac, Serbia

telefon/fax

+381118726457

mob. telefon

+381648322055

B-08 [SURČIN]

naziv opštine

OPŠTINA SURČIN

adresa opštine

GRADSKA OPŠTINA SURČIN, Vojvođanska 79, 11271 Beograd - Surčin, Serbia

telefon/fax

+381118443272

+381118443773

e-mail adrese

 

SURČIN - kontakt osoba

ime i prezime

Vojislav Janošević

funkcija

predsednik SO Surčin

adresa

Vojvođanska 79, 11271 Beograd - Surčin, Serbia

telefon/fax

+381118443272

+381118443773

mob. telefon

+38163250714

B-09 [JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA URBANIZAM - NIŠ]

naziv opštine

JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA URBANIZAM - NIŠ

adresa opštine

7. jula 6, 18000 Niš, Serbia

telefon/fax

+38118243095

+38118241673

www

 

e-mail adrese

 

JAVNO PREDUZEĆE ZAVOD ZA URBANIZAM - NIŠ - kontakt osoba

ime i prezime

mr.Mihailo Medvedev, arh.

funkcija

savetnik

adresa

7. jula 6, 18000 Niš, Serbia

telefon/fax

+38118243095

+38118241673

mob. telefon

 

B-10 [JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU VRNJAČKE BANJE]

naziv opštine

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU VRNJAČKE BANJE

adresa opštine

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU VRNJAČKE BANJE - UPRAVA BANJE, Kralja Petra I Oslobodioca br. 121, 17542 Vranjanska banja, Serbia

telefon/fax

+38117545600

+38117546112

+38117545600

www

 

e-mail adrese

 

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU VRNJAČKE BANJE - kontakt osoba

ime i prezime

Srđan Spasić

funkcija

direktor

email adrese

 

adresa

7. jula 6, 18000 Niš, Serbia

telefon/fax

+38118243095

+38118241673

mob. telefon

 

B-11 [JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE TOPLANA-KNJAŽEVAC]

naziv opštine

J.K.P. TOPLANA-KNJAŽEVAC

adresa opštine

J.K.P. TOPLANA-KNJAŽEVAC, Cara Dušana 26, 19350 Knjaževac, Serbia

telefon/fax

+38119730317

+38119730318

+38119730317

www

 

e-mail adrese

 

J.K.P. TOPLANA-KNJAŽEVAC - kontakt osoba

ime i prezime

Ljuba Tričković

funkcija

direktor

email adrese

 

adresa

Cara Dušana 26, 19350 Knjaževac, Serbia

telefon/fax

+38119730317

+38119730318

+38119730317

mob. telefon

 

B-11 [JAVNO PREDUZEĆE DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VRANJE]

naziv opštine

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VRANJE

adresa opštine

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VRANJE, Ive Lole Ribara br.1, 17500 Vranje, Serbia

telefon/fax

+38117422600

+38117404527

www

 

J.P. DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE VRANJE - kontakt osoba

ime i prezime

Dejan Stanojević

funkcija

direktor

adresa

Ive Lole Ribara br.1, 17500 Vranje, Serbia

telefon/fax

+38117422600

+38117404527

mob. telefon