english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Saradnici i kontakti

[dati po azbučnom redu]

Dr. Stas Burek
Stas Burek je magistrirao i doktorirao iz oblasti solarne energije na Institutu za tehnologiju - Cranfield (Velika Britanija). On je trenutno docent na Školi za zgradarstvo i prirodno okruženje na Glasgow Caledonian Univerzitetu, gde predaje Upravljanje energijom, Energetsku tehnologiju i Obnovljive izvore energije dodiplomcima i poslediplomcima. Kao inženjer, pomogao je razvoju inovativnih interdisciplinarnih obrazovnih programa vezanih za energetsku tehnologiju, nauku o životnoj sredini i s tim povezanim društvenim, pravnim i ekonomskim pitanjima.

On je blagajnik Škotske Grupe za solarnu energiju i član komisije Međunarodnog društva za solarnu energiju (International Solar Energy Society - UK-ISES). Dao je doprinos različitim forumima za diskusiju o Beloj knjizi o energiji (the Energy White Paper), Škotskoj politici o obnovljivim izvorima energije (the Scottish Renewable Energy Policy). Stas-ova glavna istraživačka interesovanja odnose se na korišćenje obnovljivih izvora energije, naročito u zgradama, a posebno je zainteresovan da energija kao predmet diskusije bude deo svake debate o pitanjima životne sredine.
Dr. Claudio Comoglio
Claudio je Docent je na predmetu Primenjena ekologija na Politecnico di Torino, Katedri za zemljište, životnu sredinu i geo-inženjering (Land, Environment & Geo-Engineering Department - DITAG).

Stekao je zvanje magistra i doktora nauka iz oblasti inženjeringa prirodnog okruženja na Politecnico di Torino. Njegova istraživanja su u oblati inovativnih primena sistema za upravljanje životnom sredinom u skladu sa zahtevima ISO 14001 i EMAS (sa posebnim osvrtom na lokalne samouprave i zaštićena područja) i ekohidraulikom (ekološka kompatibilnost brana i ustava, prirodnim tokovima, putevima riba).
Dr. Maja Đurović - Petrović
Dr. Maja Djurović - Petrović je naučni saradnik, zaposlena u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine Vlade Republike Srbije. Ima 15 godina predavačkog iskustva u višem obrazovanju. Od januara, 2003. godine, Maja je zaposlena u Ministarstvu nauke i zaštite životne sredine, kao Savetnik Ministara za energetske tehnologije. Vodi Nacionalni program za energetsku efikasnost, koji sadrži Program razvoja energetske efikasnosti konstrukcija zgrada kao jedan od 9 programa koji su aktivni od 2001. godine. Ona je takođe aktivna kao član Društva termotehničara Srbije i Crne Gore i predsednik Odbora za obnovljive izvore energije srpskog Saveza energetičara.
Dr. Dragan J. Gavrilović
Dragan J. Gavrilović, rođen je 1948., Srbija. Završio je Gradjevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, Katedra za arhitekturu, arhitektonsko-građevinski smer. Nakon diplomiranja, nekoliko godina je radio direktno u građevinskoj praksi. 1980. godine je prešao na Gradjevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu, da radi kao asistent pripravnik. Magistrirao je iz oblasti solarne arhitekture - primena pasivnih solarnih sistema u arhitekturi. Odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti bioklimatske arhitekture. Predaje nastavne kurseve iz oblasti: Arhitektonske konstrukcije I, Arhitektonske konstrukcije II i Građevinske konstrukcije. Na Univerzitetu u Prištini-Kosovska Mitrovica predje nastavne kurseve iz oblasti: Arhitektonske konstrukcije I, Arhitektonske konstrukcije II, i Osnove ekološkog inžinjeringa i Bioklimatsku arhitekturu. Autor je ili koautor preko 80 istraživačkih radova. Njegovi interesi u istraživanju obuhvataju projektovanje pasivnih solarnih sistema u arhitekturi, bioklimatsko projektovanje i neke energetske uticaje u radnim i rekreatvnim prostorima. Trenutno je vanredni profesor na Univerzitetu u Nišu.
Profesor Gradimir Ilić
Gradimir je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Magistrirao je 1980. godine i doktorirao 1984. Njegove trenutne funkcije su: šef Katedre za termoenergetiku na Mašinskom fakultetu u Nišu; šef istraživačkog tima u oblasti procesa prenosa toplote u razmenjivačima toplote; šef je CFD Centra, DAAD-projekta 2000.-2003.; koordinator nekoliko nacionalnih industrijskih projekata i koordinator projekata koje finansira srpsko Ministarstvo nauke i životne sredine. Profesionalne aktivnosti su mu predavanja iz predmeta: Prenos toplote (Termodinamika-2) i Toplotnostrujna merenja. Njegova naučna polja rada su numerički i eksperimentalni prenos troplote i materije, primenjena numerička mehanika fluida na procese u razmenjivanja toplote, turbulentni modeli. Gradimir je član Društva termičara Srbije i Crne Gore. Ilić je autor preko 90 publikacija i izveštaja, kao i jednog udžbenika.
Profesor Đordje G. Kozić
Djordje Kozić je redovni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Trenutno je šef Katedre za termomehaniku i šef Centra za teorijsku i primenjenu termomehaniku i sagorevanje na Mašinskom fakultetu u Beogradu i predavač Termodinamike i Pojave prenošenja toplote i materije. Istovremeno je angažovan kao honorarni profesor na Fakultetu za dizajn, kao predavač na premetima: Bionika u dizajnu i Naučni principi u dizajnu. Bio je mentor i ispitivač za oko 100 diplomskih radova, 15 magistarskih teza, 3 doktorske disertacije. Sarađuje sa Institutom za materijale, Evropskim centrom za mir i razvoj, Mašinskim fakultetom u Mariboru (Slovenija), Tehničkim univerzitetom u Budimpešti i Cyprus Cement Company, Ltd. u Limasolu. Takođe je učestvovao u više projekata koje finansira republičko Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Član je komisije za merne tehnike u Institutu za mere i plemenite metale, kao i član Izdavačkog odbora i zamenik glavnog urednika časopisa "MF Transactions" koji objavljuje Mašinski fakultet u Beogradu i član izdavačkog odbora časopisa "Termotehnika".
Dr. Dejan Mumović (Koordinator Projekta)
Dejan je naučni saradnik na Bartlett, University College London. Diplomirao je mašinstvo (termotehniku) na Univerzitetu u Beogradu, Srbija i Crna Gora. Njegovo obrazovanje obuhvata magistraturu iz Energije i upravljanja životnom sredinom i doktorat iz Inženjeringa zgrada i njihovog okruženja na Glasgow Caledonian Univerzitetu, Škotska. Dejanovi trenutni istraživački projekti su uglavnom iz oblasti performansi zgrada, naročito ventilacije, kretanja vazduha i kvaliteta vazduha unutar zgrada u okviru programa istraživanja iz oblasti građevinske regulative u Engleskoj i Velsu. Pored toga, Dejan se koncentrisao na procenu uticaja zagađenja vazduha uzrokovanog saobraćajem u složenim urbanim okruženjima (oblasti upravljanja kvalitetom vazduha), koristeći eksperimentalne i savremene tehnike modeliranja. Pored rada na izveštajima za britansku Vladu, dao je doprinose u izveštajima podnetim Izvršnom telu Škotske (Scottish Executive), Engleskoj baštini (English Heritage), Nacionalnom Fondu (National Trust) i raznim komercijalnim organizacijama. Dejan je publikovao preko 30 radova objavljenih u međunarodnim časopisima sa recenzijom i zbornicima radova sa konferencija. Njegovo široko praktično iskustvo iz sistema višeg obrazovanja Srbije, Škotske i Engleske kvalifikovalo ga je za mesto Koordinatora Projekta GLOBE.
Profesor Zoran Nikezić
Zoran je rođen u Beogradu 1948. Postao je doktor arhitekture, u oblasti Ljudskih potreba u urbanom okruženju, u Beogradu 1991. godine; magistar arhitekture, u oblasti stanogradnje, u Beogradu 1986.; iženjer arhitekture u Beogradu 1973. godine. Trenutno je vanredni profesor na Arhitektonskom fakultetu Beogradskog univerziteta, Katedra za urbanističko planiranje i projektovanje, (član nastavnog osoblja od 1976.).
  • Predaje: Uvodni kurs na prvoj godini iz studija urbanog okruženja, Studio za urbanističko projektovanje na trećoj godini; na poslediplomskim studijama iz kulturnih aspekata urbanog okruženja; i savremeni kontekst arhitektonskog urbanizma i konstrukcija na kursu za doktorat.
  • Istražuje: stanogradnju, planiranje između strategije i realizacije, zakonodavstvo o planiranju i gradnji, socijalne i kulturne aspekte planiranja i urbanističkog projektovanja.
  • Specijalno zainteresovan za: nastavni plan i program i metode nastave, političke aspekte urbanog okruženja, urbanističko projektovanje, urbano okruženje i kulturu.
  • Ostalo: iskustvo na ekspertskim i izvršnim funkcijama u Gradskoj vladi (član gradskog Izvršnog veća 1996./2000.). Bio je član Odbora za planiranje Gradskog veća Beograda u periodu 1996./2000. i 2002./2005. i član ekspertskog veća beogradskog Instituta za urbanizam (od 2001.). Bio je Dekan Arhitektonskog fakulteta Beogradskog univerziteta (2002./2004.). Ima veliko iskustvo u brojnim aktivnostima vezanim za edukaciju arhitekata, nastavnom planu i programu, te u istraživanju kao delu nastavnog procesa, kao i brojne međunarodne kontakte u oblasti arhitektonskog obrazovanja i prakse arhitekata sa licencom.
Profesor Tadj Oreszczyn (Direktor Projekta)
Tadj Oreszczyn je profesor Energije i okruženja i direktor Bartlett škole na diplomskim studijama (Bartlett School of Graduate Studies). Od 1992.-99., Tadj je bio direktor Regionalne kancelarije Programa energetskog savetovanja u projektovanju (Energy Design Advice Scheme - EDAS) smeštene u Bartlett-u. U okviru Programa su pružani saveti za preko 1.200 građevinskih projekata i identifikovano je energetskih ušteda u vrednosti od preko 17 miliona funti godišnje. Trenutni interesi u oblasti istraživanja obuhvataju energetsku efikasnost, kvalitet unutrašnjeg vazduha, svetlost i osvetljenje, zdravstvene probleme vezane za zgrade i unutrašnje okruženje unutar istorijskih zgrada. Pokrenuo je detaljno praćenje i modeliranje mikro-okruženja, uključujući i hladne mostove, što je dovelo do razvoja jednog pojednstavljenog modela za predviđanje rizika stvaranja plesni u stanovima. Trenutno je angažovan na jednom projektu koji finansira Odeljenje za životnu sredinu, hranu i ruralna pitanja (DEFRA) za ocenjivanje uticaja toplog fronta na zdravlje (zvanično HEES). Ovaj projekat uključuje detaljno praćenje temperature i relativne vlažnosti u 1.500 spavaćih soba širom Engleske, pre i posle unapređenja energetske efikasnosti i sistema grejanja. Pored istraživačkih projekata koji su trenutno pokrenuti za Odeljenje za građevinske propise Kancelarije zamenika premijera (ODPM Building Regulations Division) (u okviru radnih performansi zgrada - Building Operational Performance Framework), najrelevantnije za ovaj predlog istraživanja jeste da on trenutno razvija jedan socio-tehnički model korišćenja energije u zgradama primenljiv na nacionalnom, regionalnom, gradskom nivou i nivou lokalne zajednice. Ovo istraživanje je preduzeto kao deo projekta CaRB, koji se finansira u okviru istraživačkog programa Carbon Vision - Saveta za istraživanje u oblasti inžinjeringa i fizičkih nauka (EPSCR Carbon Vision Research Programme).
Dr. Žarko Stevanović
Dr. Žarko Stevanović je viši naučni saradnik, zaposlen u Institutu za nuklearne nauke - Vinča, Laboratoriji za termotehniku i energetiku, kao i pozvani predavač na poslediplomskim studijama na Mašinskom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Ima preko dvadeset godina iskustva u radu na polju numeričkog i eksperimentalnog istraživanja turbulencije, primenjene numeričke mehanike fluida u oblastima toplotnog komfora i upravljanja kvalitetom vazduha, modeliranju zagađenja životne sredine i meteorologije vetra. Trenutno je šef Centra za numerički prenos toplote, impusla i materije, i aktivan je kao član Saveta Udruženja procesinga Srbije i Crne Gore, član Društva termičara Srbije i Crne Gore i potpredsednik Odbora za obnovljive izvore energije srpskog Saveza energetičara. Objavio je preko šezdeset radova u vodećim srpskim i međunarodnim časopisima i konferencijama iz oblasti numeričkog i eksperimentalnog istraživanja turbulentih strujanja, sagorevanja u industrijskim kotlovima, procesnoj industriji, KGH, modeliranja zagađenja životne sredine i procenu snage vetra u Srbiji. Takođe je bio rukovodilac nekoliko projekata koje finansira srpska Vlada, kao i mentor i ispitivač više doktorskih disertacija u Srbiji i inostranstvu.