english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Specifični ciljevi projekta

Konkretni ciljevi projekta GLOBE, koji će se postići u saradnji sa lokalnom i regionalnom industrijom do kraja ugovora o finansiranju Projekta mogli bi da se rezimiraju na sledeći način: