english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Opis projekta

Projekat GLOBE će obezbediti teoretske i praktične osnove za konceptualizaciju i razvoj strategija putem prenosa znanja od strane institucija iz zemalja članica EU-e institucijama u partnerskoj zemlji (Srbija i Crna Gora).

Glavni rezultat ovog projekta će biti formiranje grupe kompletno obučenih akademskih radnika i stručnjaka vezanih za obrazovanje u institucijama partnerske zemlje, koji će biti u stanju da prenesu stečeno znanje i da nastave sa daljim realizacijama vezanim za interdisciplinarne poslediplomske programe, ne samo u svojim sopstvenim institucijama, nego na svim univerzitetima u Srbiji i Crnoj Gori. Osim toga, ta grupa će biti od dragocene pomoći Ministarstvu nauka i zaštite životne sredine kod pripreme novih zakona koji će podržati reforme u sektoru višeg obrazovanja vezano za razvoj interdisciplinarnih studija na magistarskom i doktorskom nivou. Trenutno ne postoje zakonske mogućnosti da diplomirani inžinjeri, na primer - građevine, nastave sa nekim poslediplomskim programom iz arhitekture, mašinstva ili inžinjeringa održavanja zgrada.

GLOBE će zadovoljiti kratkoročne potrebe u višem obrazovanju na univerzitetima Srbije i Crne Gore, naročito u oblasti poslediplomskih studija iz oblasti ygradarstva i urbanog okruženja, putem strateške reforme postojećih kapaciteta uz polaganje temelja za osmišljeniju saradnju između univerziteta i lokalne/regionalne industrije. Ovaj projekat će uvesti programe, kao što su Partnerstva radi prenosa znanja kao ona u Velikoj Britaniji, strategije stalnog usavršavanja i interdisciplinarni nastavni programi, koji ne postoje u Srbiji i Crnoj Gori. Na ovaj način, GLOBE je visoko inovativan u reformi i razvoju višeg obrazovanja.