english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

Dodata vrednost

Dodata vrednost: 36. Kongres KGH

Na 36. Kongresu KGH, koji je održan u Beogradu od 30. 11. do 2. 12. 2005., prezentiran je rad pod nazivom "ODRŽIVI RAZVOJ U ZGRADARSTVU: ULOGA INŽENjERA ZA KGH?", čiji su autori članovi tima GLOBE projekta, Dr Maja Đurović-Petrović, Dr Žarko Stevanović, Prof. Gradimir Ilić, Prof. Đordje Kozić i Dr Dejan Mumović. Ovaj rad je ujedno i prezentacija svrhe i cilja GLOBE projekta i rezultata koji su do sada ostvareni. Rad možete preuzeti ovde.

Dodata vrednost: Ocena uticaja GLOBE projekta na zivotno okruzenje (20 Januar 2006)

Projektni tim GLOBE je pokazao rešenost da redukuje emisiju ugljen dioksida u vezi sa projektom. Posle detaljne analize plana i programa rada uspeli smo da smanjimo broj letova neophodnih za izvršenje projekta za 16. Naša koleginica Tamara Pejović sa Imperijal Koledža u Londonu je proracunala redukciju emsije ugljen dioksida postignutu smanjenjem planiranih broja letova, a detaljan izveštaj će biti uskoro publikovan na našim internet stranicama (pogledajte EIA sekciju).