english | srpski
world wide web eutempusglobe.org
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project
eutempusglobe.org: home of GLOBE - An European Union Tempus Project

O GLOBE projektu

Problemi životne sredine i energetska efikasnost zahtevaju rešenja koja prelaze tradicionalne pristupe, zahtevajući razumevanje društvenih, političkih i privrednih pitanja, kao i naučnih i tehnoloških principa. Nacionalno i evropsko zakonodavstvo, pa čak i globalni sporazumi će uticati na to kako će industrija upravljati svojim poslovima. Jedna od glavnih akcija u okviru evropskih politika i mera jeste promovisanje bliskih veza sa lokalnom i regionalnom privredom kroz prenos tehnologija i znanja. Sadašnji magistarski i doktorski kursevi na univerzitetima u zemljama članicama EU imaju za cilj da poboljšaju energetske, zdravstvene i ekološke performanse novih i postojećih zgrada, kroz ko-edukaciju ljudi koji su, ili će postati, stručnjaci u gradevisnkoj industriji koji će se baviti projektovanjem, izgradnjom i funkcionisanjem zgrada. Ti kursevi su interdisciplinarni u svim svojim aspektima (svrhe i ciljevi, sadržaj, predavači i studenti, rad u toku kursa, itd.) i to se smatra glavnom prednošću koja odražava prirodu ove oblasti. Priznaje se da ovi magistarski kursevi pružaju dragocenu poslediplomsku edukaciju za inžinjere za gradevinske usluge.

Medutim, u institucijama partnerske zemlje (Srbija i Crna Gora), poslediplomski programi iz inžinjeringa zgrada i njihovog okruženja se i dalje realizuju na tradicionalni način, pri čemu ne zadovoljavaju potrebe lokalne/regionalne privrede. Iako su one uveliko afirmisane u svojim specifičnim oblastima istraživanja, sadašnji poslediplomski programi nisu interdisciplinarni te otuda ne zadovoljavaju potrebe industrije za stručnjacima sa mnogo širim znanjem, koje prelazi granice izmedu mašinstva, arhitekture i gradevine. Diplomci iz jedne tehničke grane se suočavaju sa više zakonskih teškoća oko nastavljanja svog poslediplomskog obrazovanja u nekoj drugoj tehničkoj grani. Sledstveno tome, institucije partnerske zemlje ne edukuju specijaliste iz interdisciplinarnih oblasti, kao što su Inžinjering održavanja zgrada, Energija i zgrade, te Gradnja i životna sredina, što su sve duboko utemeljene i priznate oblasti nastavnih predmeta u EU-i. Osim toga, lokalna/regionalna privreda ne može da zaposli diplomce sa interdisciplinarnih studija vezanih za inžinjering zgrada i njihovog okruženja, jednostavno zato što postojeći akti fakulteta ne prepoznaju termin 'zgradarstvo i urbano okruženje' te, sledestvno tome, to veoma otežava sticanje potpuno priznatog profesionalnog statusa.

Iako se odredene promene dešavaju, neophodno iskustvo u povezivanju univerziteta i industrije, te u kreiranju interdisciplinarnih poslediplomskih/istraživačkih programa u saradnji sa industrijom, nije dovoljno. Medutim, definisanje jednog modernog, visoko kvalitetnog nastavnog plana i programa, na primer, iz inžinjeringa održavanja zgrada, u saradnji sa lokalnom/regionalnom industrijom nije jedini problem. Da bi se uspostavile i promovisale bliske veze sa lokalnom/regionalnom privredom, moraju da se razreše i druga značajna pitanja:

Projekat GLOBE odgovara na ove izazove. Ovaj projekat, planiran u smislu uvodenja komplementarnih mera, odgovara na kratkoročne potrebe za prenosom znanja institucijama partnerske zemlje vezano za razvoj, promovisanje i priznavanje interdisciplinarnih magistraskih/doktorskih programa u saradnji sa industrijom u nizu predmeta koje se tiču inžinjeringa u zgadarstvu i urbanom okruženju. Prenos znanja od strane zemalja članica EU-e na institucije partnerske zemlje, kao i na Vladu, značajno bi doprinelo nacionalnoj reformi i razvoju u oblasti interdisciplinarnih poslediplomskih studija i istraživanja u višem obrazovanju, i pritom pomoglo lokalnoj/regionalnoj privredi.

Članice Konzorcijuma iz zemalja EU-e bi prenele svoje iskustvo iz obrazovanja i obuke studenata, donosilaca odluka, istraživača, predavača i stručnjaka iz oblasti inžinjeringa, kako bi ugradili ideje održivosti, svest o pitanjima životne sredine i potrebe industrije u nastavne planove i programe iz oblasti inžinjeringa. Ovaj projekat ima za cilj da prenese ovo znanje i iskustvo (know-how) kolegama iz institucija partnerske zemlje, kako bi se postigli konkretni ciljevi ovog projekta koji su predstvljeni u Odeljku IV ovog predloga. Ovo je značajno kako bi institucije partnerske zemlje postavile ciljeve za sveobuhvatne reforme njihovih poslediplomskih programa vezanih za sve predmete koji prelaze granicu izmedu mašinstva, arhitekture i gradevine, a u saradnji sa lokalnom/regionalnom industrijom.

Detaljnije: